Uncategorized

ШУУРХАЙ: Н.Түвшинбаярт 16 жилийн хoрих ялыг нээлттэй хoрих ангид эдлүүлэxээр боллоо…УНШ!!!

Шуурхай мэдээг хүргэж байна.

Н.Түвшинбаярт холбогдох х.эргийн ш.үүх хурал хоёр дахь өдрөө Хан-Уул дүүргийн эр.үүгийн х.эргийн анхан шатны ш.үүхэд хоёр өдөр үргэлжилж ш.үүх ш.ийдвэрээ танилцууллаа.

Шү.үхээс ш.үүгдэгч Н.Түвшинбаярыг х.охирогч талд 2,7 тэрбум төгрөгийг төлсөн гэдгийг хэлсэн бол хо.хирогчийн өмгөөлөгч 2,5 тэрбум төгрөгийн эмч.илгээний за.рдал хо.хирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Нандин-Эрдэнийн д.ансанд ороогүй БНСУ-ын эм.нэлэг рүү шилжиж байсан гэдгийг хэллээ. Мөн хоёр үл хөдлөх нь гуравдагч этгээдийн нэр дээр байгаа шууд шилжүүлэх боломжгүй буюу ББСБ-д байгаа гэдгийг хэлж байна.

Улсын я.ллагчаас 19 жил х.орих я.лыг ха.алттай хо.рих а.нгид эдлүүлэх, 480 цаг нийтэд тустай ажил эрхлүүлэх санал өгч байсан бол ш.үүхээс шү.үгдэгч Н.Түвшинбаярт 16 жилийн х.орих я.лыг н.ээлттэй х.орих а.нгид э.длүүлж, 480 цагийн нийтэд тустай х.өдөлмөр эр.хлүүлэх санал “Ө.ршөөлийн тухай ху.уль”-д х.амруулах шийдвэр гарлаа хэмээн мэдээллээ.

Ард иргэд энэхүү асуудалд 2 талтай хандаж байгаа юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Фэйсбүүк, Инстаграмаас гоо сaйхны мэc зaсал хийлгэсэн мэт харагдах филтерүүдийг хoриглoхоор болжээ

Фэйсбүүк Инстаграм дээр нэгэн өөрчлөлт хийхээр болж: Meta компани Facebook, […]

error: Content is protected !!