Uncategorized

Н.Түвшинбаяр тaлийгаачийн эмчилгээний зардалд 2,7 тэpбум төгрөг зaрцуулжээ…УНШ!!!

Та бүхэндээ нэгэн мэдээг хүргэж байна.

Олимпийн аварга Н.Түвшинбаярт холбогдох шүүх хуралдаан өчигдөр өглөө 09:00 цагаас 20:00 цаг хүртэл үргэлжилж өнөөдөр өглөөний /2022.06.09/ 09:30 минут хүртэл завсарлага авсан. Хуралдаанаар Нэр бүхий 10 гэрч оролцохоос нэг гэрч эр.үүл м.эндийн ш.алтгаанаар хуралдаанд ор.олцоогүй.

Үлдсэн 9 гэр.чээс мэдүүлэг авсан, зарим гэ.рчийг нүүрэлдүүлэн шүү.xийн хэлэлцүүлэгт оролцуулсан байна. Эрү.үгийн х.эрэг хян.ан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар хэрэгт холбогдох гэ.рчүүдийн мэдүүлэг хоорондоо но.цтой зөрсөн тохиолдолд ийнхүү нүүрэлдүүлж мэдүүлэг авдаг байна.

Тус шүүх хурал хоёр дах өдрөө 09:30 минутаас эхэллээ. Шүүх хуралдаанд Улсын я.ллагч, өмгөөлөгч дүгнэлтээ танилцуулж байна. Тодруулбал, Э.рүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.24-т зааснаар улсын я.л.лагч, ө.мгөөлөгч дүгнэлтээ танилцуулна.

Шүүх ху.ралдааныг Хан-Уул дүүргийн Э.рүүгийн х.эргийн анхан шатны шүүхийн ш.үүгч Х.Одбаяр д.аргалж байна. Х.уралдаанаар шү.үгдэгчийн өмгөөлөгч Л.Данзанноров “х.охирогчийн та.лд өмнө нь нөхөн төлсөн төлбөр дээр нэмж 363 сая төгрөг олгосон. Мөн Н.Түвшинбаярын гэр бүлийн шууд захиран з.арцуулах эрхтэй хоёр үл хөдлөх хөрөнгийг хохирогчийн талд дахин нөхөн тө.лбөр болгон шилжүүлэн өгөхөө шүүхийн өмнө илэрхийлж байна” гэв.

Мөн ш.үүхийн я.вцад Н.Түвшинбаяр х.охирогчийн э.мчилгээний з.ардалд 2.7 тэрбум төгрөг төлсөн гэдгийг түүний өмгөөлөгч хэлсэн юм.

Та энэ талаар юу гэж бодож байна?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Фэйсбүүк, Инстаграмаас гоо сaйхны мэc зaсал хийлгэсэн мэт харагдах филтерүүдийг хoриглoхоор болжээ

Фэйсбүүк Инстаграм дээр нэгэн өөрчлөлт хийхээр болж: Meta компани Facebook, […]

error: Content is protected !!