Шар мэдээ

ИРГЭДИЙН ДУНДАЖ ЦАЛИН 1 САЯ 451 МЯНГАН ТӨГРӨГ БОЛЖ…УНШ!!!

Манай сайт та бүхэндээ нэгэн мэдээллийг хүргэж байна. 2022 оны нэгдүгээр улиралын байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг 47 мянган аж ахуй нэгж байгууллагын 718 мянган даатгуулагч цалин, түүнтэй адилтгах орлого авч байна. Үүнээс дундаж цалин 1.451.000 төгрөг байгаа бөгөөд өмнөх улиралаас 0.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Харин медиан цалин 1.066.700 төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.428 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. Үүний тал нь буюу 359 мянган ажилчид 1.066.700 төгрөгөөс доош цалингийн орлоготой байна.  Ажилчдын сарын дундаж нэрлэсэн цалин 2015 оноос 67 хувь нэмэгдсэн хэдий ч худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин ердөө 13.4 хувиар нэмэгджээ.

2022 оны нэгдүгээр улиралын байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг 47 мянган аж ахуй нэгж байгууллагын 718 мянган даатгуулагч цалин, түүнтэй адилтгах орлого авч байна. Үүнээс дундаж цалин 1.451.000 төгрөг байгаа бөгөөд өмнөх улиралаас 0.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Харин медиан цалин 1.066.700 төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.428 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. Үүний тал нь буюу 359 мянган ажилчид 1.066.700 төгрөгөөс доош цалингийн орлоготой байна.  2022 оны нэгдүгээр улиралын байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг 47 мянган аж ахуй нэгж байгууллагын 718 мянган даатгуулагч цалин, түүнтэй адилтгах орлого авч байна. Үүнээс дундаж цалин 1.451.000 төгрөг байгаа бөгөөд өмнөх улиралаас 0.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Харин медиан цалин 1.066.700 төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.428 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. Үүний тал нь буюу 359 мянган ажилчид 1.066.700 төгрөгөөс доош цалингийн орлоготой байна.  Ажилчдын сарын дундаж нэрлэсэн цалин 2015 оноос 67 хувь нэмэгдсэн хэдий ч худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин ердөө 13.4 хувиар нэмэгджээ.

Манай сайтын мэдээ мэдээлэл таньд таалагдсан бол лайк дарж шейр хийгээрэй!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!