Uncategorized

Эpэн xaйж байсан 13 настай Т-ийн цoгцос хoрих 461-р анги оpчмын тoгтоол уcнаас oлджээ

Нэгэн х.а.рамсалтай мэ.дээг хүргэж байна.

Манай сайтад өнгөрөгч наймдугаар сарын 07-ны өдөр 14 цагийн орчимд БГД-ийн Наранд байрлах гэрээсээ гараад о.р с.ур.аггүй а.лга болж эрэн су.рвалжлагдаж байсан 13 настай Т-н тухай мэдээлэл та.вигдаж байсан билээ. 

Х.а.р.амсалтай нь та.лийгаач хү.үгийн ц.ог.цос Х.о.рих 461 дүгээр ангийн ор.чимд байрлах тогтоол уснаас о.л.дсон тухай эх с.урвалж бидэнд мэдээллээ. 

Т.ал.ийгаачийн ар г.эрт гү.н эм.гэнэл и.лэрхий.лье. 

Эх сурвалж: Зариг.мн

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Фэйсбүүк, Инстаграмаас гоо сaйхны мэc зaсал хийлгэсэн мэт харагдах филтерүүдийг хoриглoхоор болжээ

Фэйсбүүк Инстаграм дээр нэгэн өөрчлөлт хийхээр болж: Meta компани Facebook, […]

error: Content is protected !!