Цаг үеийн мэдээлэл

3 настай хүү автомашинаар тоглож байгаад төрсөн дүүгээ дaйрч aмийг нь хoхиpоожээ

Хaрамсалтай нэгэн хэpэг гарчээ:

Ховд аймгийн Манхан сумын Төгрөг багт нутаглаж байсан айлын бага насны хүүхдүүд тоглож байгаад са.намсаргүй байдлаар нэгнийхээ а.минд хүрсэн ха.ра.мсалтай х.эрэг гарчээ. Тодруулбал,

дээрх багт оршин суудаг Төмөрбаатарын эзэмшлийн Ниссан террано маркийн автомашинд сууж тоглож байсан 3 настай хүү Х нь нэг настай өөрийн төрсөн дүү Э-гээ д.а.йрч а.м.ийг нь х.о.хироосон хэргийг Ховд аймгийн ц.а.гдаагийн х.эл.тсээс ша.лгаж байна. Тодруулга гэвэл

машины түлхүүр зоолттой, араанд хийгээд о.р.хисон байжээ.

Тиймээс эцэг эхчүүдийг ан.хаарал бо.лгоомжтой байж машин тэргээ ун.трааж, сум.тай г.а.лт з.э.всгийг хүүхдийн н.ү.дэнд и.л т.а.вихгүй б.айхыг а.нхааруулж байна.

Сэpэмжлүүлэг болох үүднээс цааш нь энэхүү мэдээг түгээж өгнө үү!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!