Uncategorized

ХAРАМСАЛТАЙ: 7 сартай няpай моринд өшиглүүлж нaс бaржээ…УНШААРАЙ!!!

Та бүхэндээ нэгэн xарамсалтай мэдээг хүргэж байна.

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан суманд долоон сартай нярай хүүхэд моринд ө.ши.глүүлж а.миа а.л.дсан ха.рамсалтай х.эрэг ө.нгөрөгч амралтын өдөр гарчээ.

Хэрэг гарах үед, нярайн эцэг эх хүүхдээ а.нзаараагүй байсан бөгөөд хүүхэд гэрийн ойролцоо аргамжаатай байсан мо.ринд ө.шиглүүлж а.миа а.лдсан байна. Нярайг тэр даруй сумын э.мнэлэгт хүргэсэн боловч э.мнэлгийн т.усламж авч чадаагүй бөгөөд урьдчилсан дүгнэлтээр та.рхины х.үнд гэ.мтлийн улмаас а.миа а.лдсан гэж дүгнэсэн байна.

Эцэг эхчүүд бага насны хүүхэддээ тавих хараа хяналтаа сайжруулъя!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Фэйсбүүк, Инстаграмаас гоо сaйхны мэc зaсал хийлгэсэн мэт харагдах филтерүүдийг хoриглoхоор болжээ

Фэйсбүүк Инстаграм дээр нэгэн өөрчлөлт хийхээр болж: Meta компани Facebook, […]

error: Content is protected !!